IB’er als leerkrachtbegeleider van jonge kinderen – najaar 2022

Informatie

Een ononderbroken leerontwikkeling realiseren is in de onderbouw altijd een uitdaging. Zeker zo rond de overstap naar groep 3. Nu, ten tijde van de coronacrisis, is deze uitdaging alleen maar groter geworden. Scholen krijgen peuters binnen die veel minder VE-aanbod hebben gehad dan normaal het geval is, maar ook gaan er kleuters op een ander niveau door naar groep 3.

Wat betekent het voor groep 3 als de leerlingen groep 2 niet helemaal doorlopen hebben? Wat is er dan nodig? Hoe kan je als IB’er de leerkrachten hier goed bij begeleiden? Hoe kan je je NPO-gelden op het gebied van het jonge kind effectief inzetten, van peuter tot in groep 3?

 

Opbrengst na de cursus

Tijdens deze tweedaagse cursus start je vanuit jouw eigen schoolvisie op het leren bij jonge kinderen. We kijken naar de huidige situatie: het onderwijs is anders en/of minder geweest. Wat is er precies gebeurd, waar staan de leerlingen nu? En, wat is er dan precies nodig? Van daaruit bekijken we welke begeleidingsvragen hieronder liggen. Wat kan jij als IB’er juist nu – in deze actualiteit – extra doen om in het licht van jouw eigen schoolvisie, het onderwijs te begeleiden teneinde een optimale ontwikkeling bij de leerlingen te realiseren? Hoe kan je de NPO-gelden goed en effectief besteden op dit gebied?

Na het volgen van deze tweedaagse:

 

 • Is je inhoudelijke kennis over het jonge kind aangescherpt.
 • Kan je kijken met een andere bril naar ontwikkelingskansen van kinderen.
 • Heb je de begeleidingsvragen van jouw team helder voor ogen.
 • Weet je welke interventies passend zijn bij jullie visie op het onderwijs aan jonge kinderen.

Programma

Data

Bijeenkomst 1 – dinsdag 1 november 2022Bijeenkomst 2 – donderdag 1 december 2022

 

Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 – 17.00 uur

Bijeenkomst 1: Theorie & doorgaande lijn

Op de eerste cursusdag gaan we vanuit de theorie op ontwikkeling van jonge kinderen, kijken naar de doorgaande lijn van peuters naar groep 3. We gaan vanuit de visie in op de verschillende aspecten, en hoe deze er concreet uit behoren te zien.

We sluiten het af met een praktijkopdracht gericht op de eigen school.

 • De visie op onderwijs aan het jonge kind.
 • Hoe leren jonge kinderen?
 • Het belang van spel bij het beredeneerd aanbod. 
 • Hoe maak je binnen de school een doorgaande leerlijn van groep 1, 2 naar 3?
 • Belang van goede interactie van de leerkracht met de kinderen.

Bijeenkomst 2: Passende interventies & NPO

Op de tweede dag gaan we vanuit deze praktijkopdracht in op welke interventies passend zijn. Welke begeleidingsvragen liggen er en welke antwoorden kan je formuleren? We maken hier een schakeling naar het NPO en bekijken wat er bekend is en hoe we ermee kunnen werken in de school. 

 • Betekenis voor uitvoering op de werkvloer.
 • Thematisch werken aan de doelen.
 • Begeleiden van de attitude bij de onderbouwleerkracht.
 • Rol van de leerkracht van groep 1, 2 en 3.
 • Waar loop je als team tegenaan? Waar liggen de uitdagingen?
 • Hoe kan je als leerkracht én IB’er ermee omgaan?

Voor wie

IB’ers en iedereen die op school meedenkt en/of meewerkt aan het onderwijs aan jonge kinderen.

Docent(en)

Drs. Kobi Wanningen

Startdata en locaties

 • 1 nov. 2022Utrecht2 bijeenkomsten€ 695