Goed schoolleiderschap

Goed schoolleiderschap gaat over wie je bent als professional en over wie je wilt zijn. Over de keuzes die je maakt en de effecten daarvan. Op jezelf en op de praktijk waarin je werkzaam bent.

Centraal in de module staat jouw persoonlijke professionele ontwikkeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Wie ben je als professional? Wie wil je zijn? Wat kun je en wat doe je?

Om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen, gaan we aan de slag met het verwoorden van en werken aan jouw professionele identiteit. Jouw professionele identiteit is datgene wat je onvervreemdbaar kleur geeft en de verbinding vormt tussen wie je bent, het werk dat je doet en de context waarin je dat vormgeeft.

Inhoud

In de bijeenkomsten staan we stil staan bij begripsverkenning en het werken aan deze professionele identiteit (PI). Vragen die we onder andere behandelen zijn:

  • Wat is voor jou een professional?
  • Waarin zie jij professionaliteit en waaraan herken je het gebrek eraan?
  • Hoe verwoord je jouw eigen professionaliteit?
  • Welke kernwaarden zijn voor jou belangrijk?

We sluiten aan bij de drie ontwikkelingsgebieden zoals die door het Schoolleidersregister PO voor dit onderwerp zijn geformuleerd: De persoon achter de schoolleider: wie ben ik? Mijn visie en ambitie: wat wil ik? Leiderschapsvaardigheden: wat kan ik en wat doe ik?

Opzet

De module heeft in totaal tien dagdelen contacttijd, verspreid over zes dagen, waarin de theorie en de (eigen) praktijk aan elkaar gekoppeld worden.

Toetsing

Toetsing bestaat uit een presentatie van de eigen opbrengsten in de laatste bijeenkomst. Tijdens de eerste vier lesdagen delen en presenteren de deelnemers eveneens ontwikkelingen en opbrengsten.

Doelgroep

De module Goed schoolleiderschap is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van leiderschap en persoonlijk stijlen en strategieën. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Praktische informatie

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden.

Studiebelasting
De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Professionaliseringsthema
Persoonlijk leiderschap | Wildcard.

Herregistratiewaarde
70 punten

Startdata en locaties

  • Op school datum in overleg6 bijeenkomsten