Executive Master of Management in Education

Versterk je kwaliteiten en ga de uitdagingen aan in het onderwijs

De onderwijssector is volop in beweging. Trends volgen elkaar snel op. Digitalisering speelt daarbij een steeds grotere rol, waardoor er nog forse ontwikkelingen op stapel staan. Of het nu gaat om primair, voortgezet, mbo- of hbo-onderwijs: de impact van veranderingen is vaak groot. Als onderwijsmanager vervul je vaak meerdere rollen. Je geeft leiding aan een school, afdeling of team. Je denkt na over de toekomst door in te spelen op kansen en bedreigingen in de omgeving door vorm te geven aan de strategie met een concrete vertaling naar besluiten en activiteiten. Ook streef je naar effectief en verantwoord bestuur. Deze executive masteropleiding leert hoe je al deze verschillende rollen kunt vervullen.

Met de deeltijd Executive Master of Management in Education (MME) kun je je verder professionaliseren op het gebied van beleid, bestuur, organisatie en leiderschap in het onderwijs. Hiermee zet je de volgende stap in jouw carrière. Je ontwikkelt je tot strategisch partner voor je eigen organisatie. Met nieuwe ideeën, uitstekende analyses en adviezen die verder reiken dan de dagelijkse hectiek. Daarnaast is er ruime aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapskwaliteiten.

Draag bij aan de maatschappelijke waarde in het onderwijs

In de deeltijd Executive Master of Management in Education (onderwijsmanagement) ga je de diepte in op het gebied van missie, strategie, leiderschap en innovatie. De colleges bieden inspirerende theoretische denkkaders die gebaseerd zijn op de resultaten van actueel onderzoek. Zo leer je vraagstukken over beleid & bestuur, netwerken & samenwerking en organisatie & leiderschap te analyseren vanuit meerdere invalshoeken. Hierdoor kun je vanuit een breder perspectief oplossingen aandragen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke waarde van het onderwijs in onze samenleving.

Leiderschapskwaliteiten rode draad MME-programma

Om alle facetten van het onderwijs te raken, bieden wij een zeer gevarieerd programma in de vorm van colleges, werkbezoeken en een buitenlandse studiereis. Het persoonlijk ontwikkeltraject loopt als een rode draad door het MME-programma. Het doel daarvan is dat je naast het vergaren van kennis en inzichten ook stappen zet in je ontwikkeling en leiderschapskwaliteiten. Je volgt colleges bij vooraanstaande experts en professoren met zeer uiteenlopende achtergronden en vakgebieden. Zij hebben ruime praktijkervaring in het onderwijs en zijn zeer betrokken bij de opleiding. De zorgvuldige en persoonlijke begeleiding bij TIAS én het deeltijd format zorgen ervoor dat je de opleiding goed kunt combineren met je baan en privéleven.

Resultaat: mastertitel MME of MSc

Als je het programma succesvol afrondt, kun je de mastertitel MME of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De master MME is een door de PO-Raad erkende opleiding, de leerdoelen sluiten aan bij de competenties uit de beroepsstandaard. De opleiding is zowel voor basisregistratie als herregistratie erkend en is opgenomen in het Schoolleidersregister PO.

Kosten deeltijd Executive Master of Management in Education (MME)

€ 33000 voor de hele master (vrij van btw)

Deze prijs is inclusief:

  • Dagarrangementen (lunch, koffie/thee en frisdrank) tijdens collegedagen
  • Inschrijf-, registratie- en administratiekosten
  • Internationale studiereis (het inhoudelijke programma)
  • Toegang tot de online leeromgeving
  • Verplichte literatuur, studieboeken en lesmateriaal

Eventueel aanvullende kosten:

  • Diners en overnachtingen
  • Premaster(modules), indien noodzakelijk (€ 325 – € 975)**
  • Reis- en verblijfskosten tijdens een studiereis
  • Softwarelicenties (indien specifieke software is vereist)