Een vaksectie leiden, hoe doe ik dat?

Schoolleiders en collega’s verwachten van mij als vaksectieleider dat ik het voortouw neem bij onderwijskundige ontwikkelingen en in de realisering van de doelen van de school

 • Maar hoe krijg ik mijn vaksectieleden hierin mee en vergroot ik hun eigenaarschap?
 • En hoe worden wij als vaksectie een samenwerkend team vanuit een gemeenschappelijke visie?
 • Hoe doe ik dat zonder dat ik leidinggevende in hiërarchische zin bent?
 • En wat heb ik hiervoor nodig?

Ontwikkeling van de vaksectieleider

Toekomstbestendig onderwijs vraagt om samenwerking binnen een school als professionele gemeenschap. Nieuwe curricula – waarbij vakoverstijgend onderwijs belangrijker wordt – vragen om samenwerking binnen teams en zeggenschap van die teams. (VO-Raad, 2016). En waar de teams zich vooral richten op pedagogiek, algemene didactiek en vormgeving van het onderwijs, vervullen de vaksecties een toenemend belangrijke rol in de uitwerking en borging van onderwijskundige  thema’s in hun vakgebied, zoals doorlopende leer- en ontwikkellijnen, maatwerk, gepersonaliseerd leren en nieuwe vormen van toetsen. Zij werken naast de teams met eigen verantwoordelijkheden, doelen en plannen. Deze ontwikkeling heeft ook impact op de positie van de vaksectieleider, die naast de teamleider een positie in de lijn krijgt waarin hij/zij leiding geeft aan de vaksectie.

De training is samengesteld uit drie dagen waarin de vaksectieleider zich verdiept in de verschillende aspecten van een leidende rol in de vaksectie. Rode draad vormt enerzijds de ontwikkeling van leiderschap in de eigen rol en anderzijds de praktijkopdracht waarin verworven inzichten en vaardigheden worden toegepast in de eigen schoolsituatie. Daarnaast wordt het leren ondersteund door het werken met een ELO (Moodle). Tot slot, vindt er tussen bijeenkomst 2 en 3 een individueel coachgesprek plaats.

Wat leer je? 

 • Je krijgt inzicht en grip op je rol als leider van de sectie
 • Je werkt planmatig aan het versterken van je persoonlijk vakmanschap als vaksectieleider en de begeleiding van je collega’s
 • Je leert samen met collega’s projectmatig en opbrengstgericht te werken aan onderwijskwaliteit.

Voor wie?

Vaksectieleiders, vaksectievoorzitters of docenten die deze rol ambiëren in voortgezet onderwijs en mbo

Wanneer en waar?

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten die plaatsvinden in Amersfoort én 1 onlinecoachgesprek per deelnemer, tussen bijeenkomst 2 en 3. Voorafgaand aan bijeenkomst 1 is er een voorbereidende opdracht en worden enkele intakevragen gesteld.

Mogelijkheid 1

 • 14 december 2022 –  10.00 – 16.00 uur
 • 25 januari 2023 –  10.00 – 16.00 uur
 • 15 maart 2023 – 10.00 – 16.00 uur
 • Locatie: Amersfoort

Mogelijkheid 2

 • 19 april 2023 –  10.00 – 16.00 uur
 • 17 mei 2023 –  10.00 – 16.00 uur
 • Individueel online coachgesprek
 • 21 juni 2023 – 10.00 – 16.00 uur
 • Amersfoort

Visie en uitgangspunten:

Leiderschap houdt niet in dat sectieleiders zich vooral bezighouden met management. Leiderschap betekent dat secties hun cirkel van invloed vergroten voor de realisering van missie en doelen van de school. Het gaat erom dat secties niet intuïtief te werk gaan, maar kennis hebben van onderwijs- en leerprocessen, gevoed door een planmatig en resultaatgerichte aanpak en een reflectieve en onderzoekende houding. Dit helpt hen bij het analyseren van vraagstukken zoals schoolresultaten of uitval van leerlingen en op basis daarvan veranderingen doorvoeren.

In het professionaliseringstraject hanteren we een integrale kijk op leren en hanteren daarbij de volgende leerprincipes:

Zelfregulerend leren:

Vaksectieleiders zijn zelfverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Iedere vaksectieleider heeft zijn eigen ontwikkeling. Vaksectieleiders worden vanaf de start uitgedaagd om te werken aan hun persoonlijke leervraag (persoonlijk leiderschap). De trainers van CPS ondersteunen persoonlijk in die leervraag.

Doelgericht leren en leren zichtbaar maken:

Het is van belang dat vaksectieleiders persoonlijk meester worden over hun leerdoel en blijvend veranderen in professionele houding en gedrag. Elke vaksectieleider heeft zich gedurende het professionaliseringstraject aantoonbaar ontwikkeld in zijn leiderschapscompetenties. Tussen de bijeenkomsten voeren de vaksectieleiders praktijkopdrachten uit, vragen zij feedback op hun handelen en reflecteren op hun ervaringen.

Startdata en locaties

 • Amersfoort 19 apr. 20234 bijeenkomsten€ 1298groepskorting