DIM/IGDI

In praktijk blijkt dat leerkrachten gebaat zijn bij een ‘opfrissing’ van de theorie rondom het directe instructiemodel. Ook is er behoefte aan nieuwe theoretische inzichten. Daarnaast lopen leerkrachten in de praktijk tegen specifieke problemen aan, die veelal niet aan bod komen in de basistrainingen ‘direct instructiemodel’.

Deze bijeenkomst helpt leerkrachten om binnen het directe instructiemodel te differentiëren, het model te kunnen toepassen binnen combinatiegroepen en om ze in staat te laten zijn om coöperatieve werkvormen toe te passen binnen het instructiemodel.

Allereerst wordt kort ingegaan op de basistheorie van het ‘directe instructiemodel’. Vervolgens wordt informatie gegeven over de diverse fasen binnen dit model.

Er wordt specifiek aandacht besteed aan de toepassing van het model binnen kleutergroepen.

Programma:

  • Ontwikkeling van het model
  • Structuur van het model
  • IGDI bij kleuters
  • Coöperatief leren binnen het instructiemodel
  • Aandachtspunten

  

Duur: 1 bijeenkomsten van 3 uur  

Opleider: de Rolf groep / Team: Leerkracht en resultaat

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes