Didactisch handelen

Het vak van leraar is een ambacht: een prachtig beroep dat continue ontwikkeling vraagt. Daar mogen we best iets vaker bij stilstaan. Goed lesgeven stopt nooit. Uw leerlingen verdienen een goede leraar. Vanuit de wetenschap weten we: het versterken van leerkrachtvaardigheden verbetert de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de leerresultaten van leerlingen.

Wat leert de wetenschap ons over het effectief organiseren van het onderwijs? Hoe komen alle leerlingen tot leren? Hoe kan de professional zich in de klas richten op het lesgeven in basisvaardigheden en kennisoverdracht? Welke rol speelt (directe) instructie hierbij? We werken aan de basis die iedere leraar nodig heeft en waar nodig differentiëren we. Adviseurs van Expertis hebben landelijke bekendheid op het versterken van het didactisch handelen van leraren. Bent u klaar voor gewoon goed onderwijs?

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Van ‘ik doe het voor’ naar ‘ik kan het zelf!’: EDI zorgt ervoor dat alle leerlingen stapsgewijs de leerdoelen beheersen en successen ervaren. EDI is een bewezen effectief lesmodel om de kwaliteit van de instructie te verhogen. De leraar geeft instructie en controleert voortdurend of alle leerlingen de instructie begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden wille­ keurige beurten gegeven. Het zorgt voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. Al meer dan 60.000 leraren kochten het boek ‘Expliciete Directe Inst ructie’ dat onze adviseur Marcel Schmeier voor het onderwijs in Nederland vertaald en bewerkt heeft. Wij verzorgen de officiële scholing bij EDI. “Ik kan het!”

Differentiëren
Iedere leerling kent eigen onderwijsbehoeften. Onderzoek toont aan: sterke leerlingen komen tekort in het onderwijs. En tegelijkertijd is het risico dat zwakke leerlingen verder achter gaan lopen, groot. Als leraar houdt u rekening met verschillen tussen leerling en. Het is de kunst het onderwijs zo te organiseren dat leerlingen bij de verschillende vakken tot hun recht komen. Dat vraagt kennis en vaardigheden. In onze samenwerking met scholen en leraren denken we bij het omgaan met verschillen in mogelijkheden, kansen en talenten van leerlingen. We zoeken ook naar overeenkomsten tussen leerlingen. Omgaan met verschillen staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met veel essentiële elementen in de school. Zoals effectief onderwijs en opbrengstgericht werken.

Formatief evalueren
Een belangrijk aspect bij het didactisch handelen van leraren is het volgen van het leerproces van de leerlingen. Hoe checkt u bijvoorbeeld gedurende de instructie of leerlingen u kunnen volgen? En hoe maakt u leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leerproces? Formatief evalueren biedt een antwoord op deze vragen. Het kan onder andere helpen om de voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken en vast te stellen wat er verder nodig is om leerdoelen te behalen. Daarbij geeft het informatie over de effectiviteit van het lesgeven van leraren. Formatief evalueren is dus een middel en geen doel op zich.

Coaching
Lesgeven is topsport. Denk aan klassenmanagement, instructie geven, werken aan een goede werksfeer, het structureren van de les, activeren van leerlingen, rekening houden met verschillen. Soms is het prettig om te kunnen bouwen op en met een externe coach. Met individuele coaching van Expertis werkt u als docent aan uw ontwikkeling en vaardigheden. Geschikt voor ervaren docenten die hun functioneren op onderdelen willen versterken of meer plezier in hun werk willen krijgen. Coaching is ook voor startende leraren die willen werken aan de basisvaardigheden van hun lesgeven en willen reflecteren op hun nieuwe rol.

Snel naar

inschrijven