De Basistraining VVE

De Basistraining VVE is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam door Vier VVE: Cito, CED-groep, NJI en de Activiteit. Momenteel verzorgen wij deze training ook in het land. Voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE-locatie in de kinderopvang.

De volledige Basistraining VVE bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur, 5 coachgesprekken op de locatie en een aantal contactmomenten per telefoon of email. De training heeft een duur van minimaal 9 (tot maximaal 12) maanden.

Het is ook mogelijk de Basistraining VVE in 2 aparte modules te volgen, bijvoorbeeld voor pedagogisch medewerkers met een kortdurend contract, zij kunnen starten met module 1 eventueel later met module 2. Deze modules hebben de duur van ongeveer 1/2 jaar.

In de periode tussen de trainingsbijeenkomsten oefenen de deelnemers in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten, houden ze een portfolio bij om hun leerproces te volgen en worden ze gecoacht op de werkvloer. De studiebelasting per bijeenkomst (inclusief het maken van de praktijkopdrachten) is ongeveer 8 tot 10 uur.

Mogelijke varianten:
• Module 1 & 2 (12 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)
• Module 1 (7 dagdelen van 4 uur + 3 coachgesprekken)
• Module 2 (6 dagdelen van 4 uur + 5 coachgesprekken)

Na de Basistraining VVE voor vaste medewerkers kan een koptraining gevolgd worden. Dit is een verkorte training, met als doel certificering in een erkend VVE-programma.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg12 bijeenkomstenStart en prijs in overleg