Dalton Intern Begeleider

De opleiding Dalton Intern Begeleider leert je verder kijken dan de scores op cognitieve vaardigheidstoetsen. Vanuit de visie kindgericht werken is er oog voor de ontwikkeling van het kind als geheel.

Je ontwikkelt een coachende en ondersteunende rol, die bijdraagt tot het gehoor geven aan de oproep van Helen Parkhurst: ‘Doe recht aan ieder kind!’. Je leert hoe je de gesprekken met leraren, de leerlingbespreking, de groepsanalyses, oudergesprekken en het overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs volgens de kindgerichte visie kan inrichten. Ook is er aandacht voor de wijze waarop de leerling meer wordt betrokken bij de ontwikkeling van speciale individuele arrangementen en de school (als leergemeenschap): de beweging gaat praten over leerlingen naar praten met leerlingen.

Naast het gedachtegoed van Helen Parkhurst en hedendaagse inzichten, maken we kennis met de nieuwste ontwikkelingen, organisatievormen en praktische oplossingen. Onderzoek, experimenteren en reflecteren zijn vast onderdeel van de bijeenkomsten.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Onderwerpen