Cursus: ‘Taalbeleid – netwerk taalcoördinatoren’

De taalcoördinator beweegt zich vaak in een weerbarstig klimaat: aandacht voor taal staat niet op elke school en bij elke collega bovenaan het prioriteitenlijstje. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen voor je eigen school, blijft iedereen gemotiveerd en geïnspireerd om het taalbeleid handen en voeten te geven. De bijeenkomst begint elke keer met een inhoudelijke inleiding rond een van deze thema’s: leesmotivatie, leesvaardigheid, taalsteun of taalgericht vakonderwijs. De agenda bepalen de deelnemers grotendeels zelf: brengen en halen is een belangrijk uitgangspunt van dit netwerk.

De cursus bestaat uit drie dagen en zal in eerste instantie online plaatsvinden

9 februari 2022 Aristo
2 juni 2022 Aristo

Snel naar

inschrijven