Coöperatief vergaderen

In een professionele leergemeenschap hebben vergaderingen helaas nog niet altijd een gewenste opbrengst. Is iedereen actief en betrokken bij de vergaderingen? Heb je het idee dat deze vergaderingen efficiënter kunnen en ben je op zoek naar praktische handvatten om ze anders in te richten?

Bij coöperatief vergaderen maak je effectief gebruik van de kostbare vergadertijd: iedereen heeft een gelijke inbreng en je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Deelnemers en voorzitters voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering. Dat leidt tot betere besluitvorming en een grotere betrokkenheid. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen ertoe!

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de studiedag Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. We bespreken eerst de uitgangspunten van coöperatief vergaderen. Daarna ervaar je zelf wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

Opbrengsten

  • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren.
  • Je weet hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren.
  • Je weet hoe je een efficiënte agenda samen kunt stellen voor een vergadering.
  • Je weet hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering kunt maken.
  • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen.
  • Je hebt gereflecteerd op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen.
  • Je hebt actiepunten geformuleerd om te komen tot nieuw vergaderbeleid.