Coachen en begeleiden: vergroot je persoonlijke effectiviteit

Hoe kun je jezelf en anderen beter begrijpen én effectiever communiceren?

In de training ‘Coachen en begeleiden: vergroot je persoonlijke effectiviteit’ leer je in vier dagen hoe je effectiever gesprekken kunt voeren, ontdek je je eigen (verborgen) aannames in je oordeel over de ander in je waarnemingen en leer je hoe je als (informeel) leidinggevende, coach of begeleider in je manier van beïnvloeden beter kunt aansluiten bij de behoeftes van de ander. De training is gebaseerd op de theorie Transactionele Analyse.

Transactionele Analyse (hierna: TA) is een theorie over communicatie en over intrapsychische processen. Begrip van modellen en concepten van TA helpen je om jezelf en de ander beter te begrijpen en effectiever te communiceren. TA gaat ervan uit dat ieder persoon goed is. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat je in staat bent je ‘levensscript’ te beïnvloeden wanneer je je bewust wordt van jouw zogenaamde ‘besluiten’, genomen in de vroege jeugd.

Opzet

 • De training bestaat uit drie hele dagen, waarin je oefeningen doet ter verdieping van je zelfkennis en waarin theorie wordt afgewisseld met vaardigheidsoefeningen.
 • Een middag begeleide intervisie na 3 maanden om ervaringen te delen en te verdiepen.
 • Er wordt één dagdeel getraind met een ervaren trainingsacteur.
 • Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng, feedback en reflectie.
 • Tussen de trainingsdagen door kan er geoefend worden aan de hand van opdrachten in de dagelijkse praktijk.
 • We hanteren een groepsgrootte van 6 tot 8 deelnemers.
 • Optioneel: en coachgesprek voor verdieping van een persoonlijk thema behoort tot de extra mogelijkheden.

Programma

Dag 1: Hoe kijk jij naar de wereld?

Tijdens deze dag maak je kennis met een aantal basisbegrippen van Transactionele Analyse, zoals levensposities, ego posities en soorten transacties. Je verdiept je in het effect van je persoonlijke ervaringen op hoe jij in de wereld staat en hoe dit tot uiting komt in je houding naar anderen. Tevens leer je een gesprek te analyseren aan de hand van de geboden theorie, waarmee je het verloop van een gesprek actief kunt beïnvloeden.

Dag 2: Patronen herkennen

In de ochtend gaan we aan de slag met het onderzoek naar herhalende patronen in onze levensgeschiedenis. Dit verbinden we met het begrip Script. Daarnaast krijg je inzicht in verschillende werkstijlen en hoe je hier, vanuit een aansturende rol effectief mee om kunt gaan.  In de middag brengen we de theorie in de praktijk met behulp van een trainingsacteur en eigen casuïstiek.

Dag 3: De kern blijven zien

Hoe ga je om met het uiten van waardering en de verdeling van aandacht in je dagelijkse werk en waar heb je zelf behoefte aan om je prettig te blijven voelen?  Tijdens deze dag krijg je inzicht in hoe anderen een gesprek met jou ervaren. Behalve wat je zegt en hoe je iets zegt, word je ook duidelijk waarom dezelfde boodschap wel goed overkomt bij de ene persoon, maar niet bij de andere. In “de dramadriehoek” gaan we in op de vraag hoe je de regie houdt over jezelf en het gesprek als het lastig wordt.

Dag 4: Middag begeleide intervisie

De intervisie heeft het karakter van een terugkombijeenkomst waarin we de ervaringen delen en waarbij eigen casuïstiek in een intervisiemethodiek wordt besproken.

Data en tijden

De training bestaat uit vier dagen:

 • Dinsdag 26 september 2023
 • Maandag 30 oktober 2023
 • Woensdag 13 december 2023
 • Maandag 5 februari 2024 (intervisie)

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en duren tot 16.30 uur. De intervisiemiddag duurt van 13.30 tot 16.00 uur en vindt plaats bij 1801 in Elst.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 1385,- all-in (inclusief lunch en locatiekosten).

Startdata en locaties

 • 26 sep. 2023---4 bijeenkomsten€ 1385