Autismespectrumstoornis (ASS) bij jonge kinderen

Tijdens deze basistraining over autisme vergroten de deelnemers hun kennis over autismespectrumstoornis (ASS) bij jonge kinderen van 0-6 jaar. Hoe kun je het herkennen en wat is er nodig om er goed mee om te gaan?

Na het volgen van deze training ben je bekend met:

  • De kenmerken van autismespectrumstoornis bij jonge kinderen
  • DSM 5 en DC 0-5 over autismespectrumstoornis
  • Gangbare en verklaringsmodellen
  • TEACCH methode
  • Pictogrammen en andere vormen van communicatie bij ASS

Voor wie

Professionals die werken met jonge kinderen van 0-6 jaar met (vermoeden van) autisme.

Doel

Het doel van de training is het aanreiken van kennis over signalen van ASS en kennis over hoe te handelen bij (vermoedens van) ASS.

Praktische informatie

De training duurt twee dagdelen, in-company en voor een groep van maximaal 20 deelnemers.
Het is een interactieve en praktijkgerichte training, waarin het herkennen en benaderen van kinderen met autisme centraal staat. We kijken welke aanpak het beste werkt en hoe we problemen kunnen voorkomen.
De lesstof wordt behandeld middels een PowerPointpresentatie. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden door de deelnemers ingebracht en besproken.

Accreditatie

Accreditatie wordt op verzoek van de opdracht- gever aangevraagd. Bijvoorbeeld bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), NIP en NVO, Kwaliteitsregister Verloskundigen KNOV, Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden / Kenniscentrum Kraamzorg, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden, Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (jeugdgezondheidszorg).

Een programma op maat

De wens van de opdrachtgever staat centraal. De training kan bijvoorbeeld ook korter of juist langer of in een andere vorm. Ook voor andere onderwerpen op het gebied van het jonge kind kun je bij ons terecht. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een aanbod op maat.