Taal

Taal is een van de basisvaardigheden die leerlingen moeten leren beheersen om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Taalontwikkeling is de manier waarop mensen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken.

In het vak Taal krijgen leerlingen diverse grammaticale en communicatieve regels mee, en inzichten in hoe deze regels gebruikt worden. Er zijn twee richtingen waarin een leerling zich moet ontwikkelen: spraakontwikkeling en (geschreven) taalontwikkeling.

Bij geschreven taalontwikkeling zijn begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en stijlfouten belangrijk; bij spraakontwikkeling gaat het vooral om hoe woorden worden uitgesproken. Ook presentatievaardigheden komen hier vaak bij kijken. De woordenschat is zowel bij geschreven taalontwikkeling als spraakontwikkeling belangrijk.

Net zoals rekenen is ook taal een van de basisvaardigheden die de komende jaren als speerpunt op de agenda van de Onderwijsinspectie staan.

Leesmotivatie

Om de taalontwikkeling zoveel mogelijk te bevorderen, is het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk lezen. Volgens de Kennisrotonde draagt een schoolbreed leesbevorderingsbeleid bij aan de leesmotivatie. Daarvoor moet wel genoeg variatie zijn in boeken, zodat er voor elke leerling iets leuks bij zit. Ook helpt het als leraren de leerlingen begeleiden in het lezen.

Een rijke taalomgeving

De taalontwikkeling kan volgens de Kennisrotonde ook enorm vooruitgaan door leerlingen actief mee te laten doen aan allerlei relevante gesprekken of spelactiviteiten binnen een thema die je behandelt of wat speelt in de klas. Het is goed voor de woordenschat omdat leerlingen de woorden actiever, vaker en met meer variatie gebruiken dan wanneer de activiteiten en gesprekken op zichzelf staan. Zo leren zij ook welke woorden er bij welke context passen.

Wil jij jezelf scholen of verder professionaliseren op het gebied van taal?

Bekijk onze opleidingen en boeken.

BLOG

We hebben meer leuke blogs over dit onderwerp

Even een momentje zen

Even een momentje zen op school. Volgens Janet van Essen is mindfulness heel goed in te passen tijdens, tussen en na je lessen. Lees hoe.