Taakgericht werken is een verzamelnaam voor alle gedragingen die betrokkenheid bij instructie of een taak indiceren. Leraren vervullen een sleutelrol in het taakgericht werken van leerlingen. Door middel van een duidelijke structuur en gerichte feedback kun je als leraar zorgen dat leerlingen rustig, geconcentreerd en gefocust aan hun taak kunnen werken. Maar je kunt ook actief leidinggeven aan het taakgericht werken van de klas. Door de leerlingen te laten weten wat zij kunnen verbeteren in bijvoorbeeld de werkhouding, of door juist complimenten te geven en het zelfvertrouwen te vergroten, zul je taakgericht werken bevorderen en zo de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Taakgericht stimuleren in jouw klas? Bekijk ons aanbod

Hoe ouderbetrokkenheid je helpt om een betere leraar te worden

Als leraar weet je hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen. Je wilt immers eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden aan je leerlingen. Maar wist je dat je daarbij ook een beroep kunt doen op de ouders van je leerlingen?

Zoveel leerlingen, zoveel leerdoelen. Hebben je leerlingen geleerd wat je voor ogen had? In tijden van inclusiever onderwijs kunnen de leerdoelen per leerling natuurlijk sterk uiteen lopen. Daarom is het extra belangrijk lessen neer te zetten die effectief zijn voor álle leerlingen. Maar wat zijn de ‘ingrediënten’ van zo’n effectieve les? En hoe kun je adaptiever lesgeven?