Schoolontwikkeling

De school is een lerende organisatie, die er altijd op uit is om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Het onderwijsaanbod past zich gedurende de tijd aan, zoals bijvoorbeeld de 21e eeuwse vaardigheden die steeds meer op het lesprogramma komen te staan. In het nieuwe coalitieakkoord wordt er ook meer gestuurd op de onderwijskwaliteit, waardoor je als school uitgedaagd blijft om jezelf te blijven ontwikkelen.

Begin met evaluatie

Schoolontwikkeling begint met evaluatie: wat hebben we gedaan, wat waren de resultaten en wat zijn de behoeften die er zijn? Zodra je de evaluatie en behoeften in beeld hebt ontstaan er ontwikkelingspunten. Op scholen worden deze ontwikkelingspunten verwerkt in een (meerjarig) schoolplan.

Schoolplan en visie

De ontwikkeling van de school vind je terug in het (meerjaren) schoolplan. Deze wordt tenminste eenmaal per 4 jaar gemaakt op iedere school. De Inspectie van Onderwijs ziet toe op naleving van dit plan, zodat het plan ook in de praktijk wordt toegepast.

Onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbevordering doe je samen als team.  Met een visie die door medewerkers wordt ondersteund, kan het team en vooral de leerling groeien. Door samen achter de onderwijsaanpak te staan, wordt met plezier het schoolplan in de praktijk gebracht. Sturende rollen binnen de organisatie en (persoonlijk) leiderschap zijn hierbij ook essentieel.

Schoolontwikkelingspunten

Een school kan ontwikkelen door onder andere te investeren in (persoonlijk) leiderschap, ICT, door een duidelijke onderwijsvisie te formuleren of het team verder te professionaliseren. Veelal wordt er samen met onderwijsbureaus of externe deskundigen gekeken naar de behoeften van een school. Dit wordt dan vorm gegeven in een begeleidingstraject.

In ontwikkeling blijven met elkaar én het verschil maken voor leerlingen, dat is waar een school voor staat!

Meer verdiepen in schoolontwikkeling?

Bekijk de onderstaande opleidingen en boeken.

BLOG

Een leven lang ontwikkelen, hoe pak ik dat aan?

Niet iedereen staat te springen om een opleiding of scholing te beginnen. Toch zijn de meeste leraren wel graag bezig met hun passie. Wat als je passie nu het onderwerp van je scholing is? Dan wordt leren ineens leuk.

We hebben meer leuke blogs over dit onderwerp

Even een momentje zen

Even een momentje zen op school. Volgens Janet van Essen is mindfulness heel goed in te passen tijdens, tussen en na je lessen. Lees hoe.