Als schoolleider geef je leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Hierbij gebruik je gezamenlijke waarden als basis. De visie is voldoende concreet, zodat deze sturing geeft aan het primaire proces. Je geeft daarmee richting aan de toekomst van de school.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:

  • Focus houden op het leerproces van leerlingen, gericht op het ‘waartoe’.
  • Gezamenlijk formuleren van een gedeelde visie en daaraan gekoppelde ambities en doelen, die bijdragen aan het ‘waartoe’.
  • Doorwerking naar het primaire proces: verbinden van waarden en visie aan vraagstukken en afwegingen in de praktijk.
  • Hoge verwachtingen hebben van de prestaties en mogelijkheden van leerlingen en leraren.
  • Bevorderen van commitment van alle betrokkenen door het helder communiceren van de visie.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Ontdek hoe jij als leidinggevende om kunt gaan met morele dilemma’s en ethische vraagstukken.