Als schoolleider anticipeer je op ontwikkelingen en zet je dit om in strategisch en maatschappelijk ondernemend handelen. Je geeft doelbewust vorm aan verbinding en samenwerking met de omgeving, om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ook bij te dragen aan de omgeving.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:

  • Anticiperen op en positioneren ten opzichte van lokale, landelijke en bredere maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een helicopterview.
  • Zorgen voor doelgerichte verbindingen en effectieve samenwerking met diverse stakeholders en aanpalende organisaties ter versterking van het onderwijs en de school als organisatie.
  • Samenwerken met ouders, vanuit een gezinsperspectief op leren.
  • Vorm geven aan verticale en horizontale verantwoording.
  • Netwerken benutten op alle niveaus, gericht op kennisdeling en het verkrijgen van feedback.
  • Ruimte bieden voor ondernemerschap.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Responsief leiderschap staat voor een leidinggevende die in staat is om bewegingen in de buitenwereld te vertalen naar de school, het onderwijs en de docenten.

Zo maak je een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Hoe beter jij je ambities en doelen scherp hebt, hoe groter de kans dat je scholing of opleiding een succes wordt. Tijd voor een concreet plan: het Persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).  Wat is dat precies en hoe maak je het?