De bestuurder staat voor de organisatie, representeert de onderwijsorganisatie. De bestuurder staat ook voor de maatschappelijke opdracht en betekenis van de onderwijsorganisatie en de vertaling daarvan intern, de positionering van de organisatie. De bestuurder zet de “toon” in de organisatie waar het gaat om de werkcultuur. Hij representeert in persoon en gedrag de kernwaarden, de cultuur van de organisatie.

Dit betekent:

  • De bestuurder kan omgaan met ‘dubbele loyaliteiten’.
  • Hij/zij kan analyseren en duiden wat er in de maatschappelijke omgeving speelt, wat dat voor de positionering van de onderwijsorganisatie of onderdelen daarvan betekent en heeft de durf om daarin keuzes te maken.
  • De bestuurder kent zichzelf en weet te reflecteren.
  • Hij/zij ontwikkelt een sterk moreel kompas.
  • Hij/zij heeft gevoel voor politiek en de vaardigheid in het omgaan met de media.
  • Hij/zij kan omgaan met irrationele processen, processen onder de oppervlakte en de aantrekkingskracht van macht.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

The Experience In een dagdeel ga je interactief en doelgericht aan de slag met een door jou uitgekozen casus. Samen met de andere deelnemers ervaar je de kracht en snelheid van Circulair Leiderschap in de praktijk.

Omgaan met privacy, medezeggenschap en wettelijke kaders

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Wel moet elke onderwijsinstelling die geld ontvangt van de overheid zich aan de wet houden en jaarlijks verantwoording afleggen bijvoorbeeld over hoe het geld wordt besteed.