OnderWijsTijd

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met onderwijs, met welzijn of met eender welk zorgverbredingproject.

Orthopedagogiek

Het tijdschrift biedt verdiepende inhoud met artikelen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk.

Sozio

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociaal domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen.

Examens

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

Vakblad beter begeleiden

Beter Begeleiden is het vakblad voor begeleiders in het onderwijs. Met het magazine blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in jouw vak en het onderwijs. Beter Begeleiden informeert je over resultaten uit (onderwijs)onderzoek, beschrijft good practices en bevat interviews, tools en recensies.

TEO

Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) is het huisorgaan van de VECON.

IPON Magazine

Bent u werkzaam binnen het onderwijs? Neem dan een abonnement op IPON Magazine (het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT) en ontvang 5 nummers per jaar.

Les

Les is hét vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische verdieping.

Kunstzone

Kunstzone verschijnt 6 keer per jaar. Elke editie heeft een actueel en relevant thema en daarnaast losse artikelen, rubrieken, beeldreportages en columns.

BiOND Magazine

In BiOND Magazine lees je artikelen over studieloopbaan, persoonlijke begeleiding en coaching, maar ook over onderwijskundige ontwikkelingen.

Leidend NL

Leidend NL is een vakblad voor schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Het is het officiële magazine van CNV Schoolleiders en verschijnt zes keer […]

Medezeggenschap in de Praktijk

Het tijdschrift Medezeggenschap in de Praktijk is bedoeld voor alle betrokkenen bij Medezeggenschapsraden. Naast uitspraken over Medezeggenschap vindt u hier praktijkgericht informatie die u helpen om […]

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het Tijdschrift wordt digitaal uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde […]

Pedagogiek

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te […]

Regelingen Onderwijs

Het tijdschrift Regelingen Onderwijs verschijnt 11x per jaar en informeert u over alle wet- en regelgeving in het onderwijs