Vroeg

VROEG is een onafhankelijk inhoudelijk vaktijdschrift over vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Vakblad Vroeg bericht viermaal per jaar over tal van aspecten van vroegsignalering en vroeghulp. Daarnaast is er een wekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het gebied van onder meer onderzoek en praktijkervaringen.

Vakblad Vroeg biedt inspiratie en verdieping aan alle professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind vanaf het moment van conceptie tot ongeveer 7 jaar.

abonneren
Onderwijstypes