Teksten Regelingen Leerplicht 2019

Deze uitgave actualiseert de vorige versie van 2018. De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403566
 • € 58,34

Basisboek Onderwijsrecht. Editie 2020

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012405997
 • € 40.32

Regelingen Onderwijshuisvesting

Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403887
 • € 50.22

Regelingen Primair Onderwijs 2018

Bent u vakjurist, bestuurder, manager, beleids- of stafmedewerker, student, ouder, geïnteresseerde? Heeft u regelmatig te maken met de regelgeving in sector van het onderwijs voor leerlingen […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401401
 • € € 49,99

Veranderend toezicht

Per augustus 2017 verandert de manier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt. Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van […]

Het zakboek voor vertrouwenspersonen

Ben jij de vertrouwenspersoon in jouw schoolorganisatie? Dan ben je een van de uitvoerders van het Klachtrecht. Vertrouwenspersonen zijn de begeleiders van ouders, leerlingen en medewerkers […]

Omgaan met digitalisering op school

In dit boek komen actuele en relevante onderwerpen aan bod over digitalisering en sociale media, zowel binnen als buiten de muren van het klaslokaal. Er staan […]

50 misverstanden over de AVG

Deze titel legt de basis van gegevensbescherming op een praktische manier uit. De auteur slaagt erin om de 50 meest voorkomende misverstanden rondom de AVG in […]

Basisboek Medezeggenschap op scholen

Hoe staat het ook al weer exact in de Wet medezeggenschap op scholen? Hoe ziet een basisreglement er uit? Welke bevoegdheden heeft de MR? Met dit naslagwerk zoekt u het snel op.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401708
 • € 38.70