Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar)

In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, praktische voorbeelden en tips. Tevens is de ELS (Early Language Scale), het nieuwe screeningsinstrument met betrekking tot de taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, opgenomen.

Ongewild lastig

Dit boek biedt ouders, opa en oma’s, ooms en tantes, sportcoaches, studenten, leerkrachten, klassenassistenten enzovoort een eerste opstap naar meer kennis over ontwikkelingsstoornissen.

Autisme ver-beeld-en

Het boek Autisme ver-beeld-en wil helpen bij het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Het uitgangspunt van dit boek is om gebruik te maken van een […]

De vijfde discipline

Uiteenzetting over het belang van de lerende organisatie. Met behulp van vijf disciplines: systeemdenken als vijfde, integrerende, discipline in combinatie met persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie en teamleren te komen tot een nieuwe golf van experimenten en vooruitgang.

Wise en smart

Vanuit deze aandachtspunten toont dit boek aan hoe een gemeen- schappelijk kader toch telkens tot een individueel aangepaste in- terventie kan leiden. In eerste instantie wordt een theoretische basis gelegd waarna enkele zeer recente meta-analyses van studies over effecten van didactische en pedagogische interventies wor- den besproken.

Wat elke professional over het geheugen moet weten

Wij zijn ons geheugen en wij ervaren ook regelmatig dat ons geheugen ons in de steek laat. Dit boek zal voor vele professionals van uiteenlopende disciplines (artsen, (neuro)psychologen, pedagogen, enz.) inzicht bieden in de complexiteit van het geheugenproces, de diversiteit aan problemen en stoornissen, de mogelijkheden om die te inventariseren en er eventueel iets aan te doen.

Veelzeggend speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden – de praktijk ontrafeld

Een op verzoek van het REC Zuid en Oost Nederland uitgevoerde inventarisatie naar de expertise in het ESM-onderwijs. Met behulp van de Delphimethode zijn velddeskundigen via internet bevraagd. Daarnaast leverde een deskundigenbijeenkomst, een vragenlijst voor ouders, en een literatuurstudie informatie voor deze uitgave. Kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden(ESM) vertonen problemen in de ontwikkeling van hun moedertaal.