Zindelijk maken is kinderspel

Help je kind eerder zindelijk te worden met deze effectieve én leuke methode Dit boek helpt ouders, verzorgers pedagogische medewerkers om kinderen te begeleiden bij het […]

Thuis in taal

Het boek beschrijft het programma waarmee leerkrachten en pedagogische medewerkers stapsgewijs samenwerkingsrelaties kunnen aangaan met ouders die bijdragen aan een rijkere taalomgeving voor kinderen. De aanpak haakt aan bij de dagelijkse praktijk. H

De zachte kant van governance

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook […]

 • B&T
 • ISBN: 9789083131207

Beelddenkers, als kwartjes vallen…

Het verhaal van het anders denkende brein. Veel leerlingen hebben leerproblemen omdat zij anders leren dan dat de leerkracht les geeft. Het inzicht uit dit boek helpt leerkrachten om hun leerlingen beter te begrijpen. Weet wat je leerling nodig heeft

Mentor van Nu

Mentor van nu bevestigt je in wat je al goed doet en helpt je nieuwe wegen te vinden om nog beter te worden. Zo kun je optimaal vorm geven aan een leven lang leren en genieten van het groeiproces van de leerlingen die aan jou zijn toevertrouwd.

Spelen werkt

Spelend leren is de leukste en meest krachtige manier van leren. Dit boek laat je zien hoe je game-based learning gemakkelijk kunt toepassen. In een complete training, een opleidingsprogramma of in één enkele werkvorm.

Teksten Regelingen Leerplicht 2019

Deze uitgave actualiseert de vorige versie van 2018. De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403566
 • € 58,34

Basisboek Onderwijsrecht. Editie 2020

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012405997
 • € 40.32

Regelingen Onderwijshuisvesting

Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403887
 • € 50.22

Lesson Study

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega’s aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk […]

Geven en ontvangen

Waar gaat het over in het leven? Vanuit de contextuele benadering gaat het vooral over de dynamiek tussen geven en ontvangen. Wanneer er sprake is van […]