Vrijheid voor onderwijs

Een uitnodiging tot wisseling van perspectief

  • Berend Kamphuis
  • Uitgeverij Damon
  • ISBN: 9789463403047
  • € 24.9

Verus Verkenningen deel 1

Onder redactie van Chris Hermans

Vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een thema dat op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek, en veel organisaties in en rond het onderwijs. Waar onderwijs vrij is, gaat dit ten koste van zorg van de staat voor de kwaliteit van onderwijs (deugdelijkheid, toegankelijkheid, gelijke kansen). De auteurs van deze bundel doen een voorstel tot wisseling van perspectief: van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs. Een perspectiefwisseling vanuit het recht van het kind dat vrij is en de vrijheid van scholen (leraren, schoolleiders, besturen) om te antwoorden op het pedagogisch appel tot persoonsvorming. Een perspectiefwisseling belicht vanuit verschillende invalshoeken: bestuurlijk, pedagogisch, levensbeschouwelijk en juridisch (onderwijsrecht, staatsrecht, internationaal recht).

bestellen
Onderwijstypes