Leraren en… competenties werken aan je vakbekwaamheid

  • "Andel, Lydia van","Galjaard, Sander","Verhoog, Erica"
  • Kwintessens, Uitgeverij
  • ISBN: 9789057881862
  • € 25

De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel dat daarop berust, zijn per 1 augustus 2006 in werking getreden. Als gevolg hiervan zullen scholen voortaan een bekwaamheidsdossier bijhouden van iedere leraar. Hierin worden de resultaten opgenomen van afspraken die werkgever en leraar maken over het ontwikkelen en onderhouden van diens bekwaamheid. Als leidraad hiervoor gelden landelijk vastgestelde bekwaamheidseisen.

De uitgave Leraren en … competenties geeft het bekwaamheidsdossier handen en voeten en biedt ondersteuning aan de leraar om zijn bekwaamheid te onderhouden. Het materiaal verschijnt in een ringband. Compleet met theorie en achtergrond van competenties en praktische oefeningen: Hoe ga je om met je kwaliteiten? Hoe communiceer je met anderen?

Het belangrijkste deel van de uitgave gaat uit van de praktijk in drie herkenbare contexten: 1. Omgaan met verschillen tussen kinderen (cognitief en sociaal-emotioneel, pedagogisch klimaat en leerstijlen); 2. Professioneel omgaan met elkaar; 3. Omgaan met ouders