Leidinggeven aan een leven lang ontwikkelen (LLO)

  • Marinka Kuijpers & Aniek Draaisma
  • Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -Loopbanen
  • ISBN: 9789090346786
  • € 9,95

In deze speciale uitgave van NOLOC, Loopbaangroep én de Bijzondere Leerstoel Leeromgeving & -loopbanen. worden de uitkomsten uit het onderzoek naar een Leven Lang Ontwikkelen, door Marinka Kuijpers en Aniek Draaisma, aangehaald als handvatten om de dialoog te voeren over je eigen perspectieven op loopbaanontwikkeling. Het boekje helpt om je eigen werk meer ontwikkelgericht, preventief en strategisch vorm te geven.