Het behandelen van explosieve kinderen

  • Miebeth van Horn, J.S. Ablon, Ross W. Greene, R.W. Greene
  • Nieuwezijds
  • ISBN: 9789057122354
  • € 89.95

Deze gids voor therapeuten, hulpverleners en docenten behandelt de methode van het gezamenlijk problemen oplossen, een raamwerk voor effectieve, indi-viduele interventies bij zeer opstandige en inflexibele kinderen.
Tekorten op het gebied van executieve vaardigheden, taalverwerking, emotionele regulering, cognitieve flexibiliteit en sociale vaardigheden veroorzaken een lage frustratietolerantie en een beperkt probleemoplossend vermogen. Dit zijn belangrijke oorzaken voor explosief en opstandig gedrag. Het behandelen van explosieve kinderen leert deze oorzaken te identificeren waardoor conflicten kunnen worden opgelost of voorkomen.
Ross Greene en Stuart Ablon zijn beiden kinderpsychiater en verbonden aan Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School. Eerder verscheen van Ross Greene bij Nieuwezijds Het explosieve kind.

bestellen