Handelingsgericht werken in passend onderwijs

achtergronden, aanpak en hulpmiddelen

  • Erik van Meersbergen, Peter de Vries
  • Perspectief Uitgevers
  • ISBN: 9789491269257
  • € 32.9

Deze derde, inhoudelijk herziene druk en in full colour, is geactualiseerd en uitgebreid op basis van opgedane ervaringen met passend onderwijs, nieuwe inzichten en recente literatuur.

Dit boek behandelt handelingsgericht werken en passend onderwijzen integraal: vanuit de onderwijskundige invalshoek, professioneel gedrag van de leraar, de historische en maatschappelijke context en het orthopedagogisch denken. Daarbij worden ze toegelicht vanuit de praktijk en evidence based werken. De auteurs hebben voor de verschillende onderwijsprofessionals een rijk aanbod gecreëerd, hoewel de leraar steeds centraal blijft staan.

De auteurs van dit boek laten zien dat handelingsgericht werken méér is dan een werkwijze met groepsoverzichten en groepsplannen. De principes worden consistent uitgewerkt en daardoor biedt het zowel een denk- als werkkader waarbinnen interpretaties en keuzes mogelijk zijn en waarbij de leraar als pedagoog en didacticus aangesproken wordt.

Dit boek onderscheidt zich niet alleen door de focus op verbindingen tussen handelingsgericht werken, passend onderwijs en inclusie, en door kaders en bruikbare modellen te bieden die ontbreken in andere publicaties over handelingsgericht werken. Het biedt ook veel praktijkvoorbeelden en een website met in het onderwijs ontwikkelde hulpmiddelen: a. bij het vormgeven van handelingsgericht werken en passend onderwijzen; b. die de leraar kan inzetten en ondersteunen bij het afstemmen op de onderwijsbehoeften; c. voor het team en voor begeleiders om passend onderwijs binnen de school vorm te geven en te ondersteunen.