Handboek vreemdetalendidactiek

Vertrekpunten - vaardigheden - vakinhoud

  • Rick de Graaff, Anna Kaal, Catherine van Beuningen, Sebastiaan Dönszelmann
  • Coutinho
  • ISBN: 9789046907641
  • € 44.50

Vreemde talen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, en ze komen van pas bij internationale samenwerking. Wie meerdere talen beheerst, heeft ruimere communicatiemogelijkheden en is beter in staat om taal te doorzien en om zich in te leven in andere culturen. Maar hoe help je iemand om taalvaardig en taal- en intercultureel bewust te worden? Wat voor ondersteuning, oefening en kennis is daarvoor nodig? Het Handboek vreemdetalendidactiek maakt (toekomstige) taaldocenten wegwijs in de verschillende domeinen van het vreemdetalenonderwijs.

Het boek gaat in op drie domeinen die nauw met elkaar verbonden zijn: vertrekpunten, vaardigheden en vakinhoud. Deel 1 van het boek, Vertrekpunten, biedt onderbouwde inzichten die tot de vakdidactische basisuitrusting behoren van iedere vreemdetalendocent; onmisbaar bij het ontwerpen van onderwijs en direct gerelateerd aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Het tweede deel van het boek, Vaardig, bespreekt welke kennis, vaardigheden en strategieën leerlingen nodig hebben om zich in verschillende taalsituaties te redden én hoe docenten hun leerlingen kunnen helpen die kennis, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen. Ten slotte nodigt deel 3 van het boek, Vakinhoudelijk bewust, docenten uit om leerlingen verschillende perspectieven op taal te bieden. Het deel besteedt aandacht aan taalkundige en (inter)culturele aspecten die schuilgaan achter taal als communicatiemiddel en als denkgereedschap, en het sluit aan bij thema’s als burgerschap en persoonsvorming.

Bij het boek hoort een website met verwerkingsopdrachten, en links en tips voor verder lezen. Handboek vreemdetalendidactiek is geschreven voor (toekomstige) vreemdetalendocenten. Daarnaast is dit handboek een bron van kennis en inspiratie voor ervaren docenten die hun onderwijspraktijk willen vernieuwen.

Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal en Rick de Graaff zijn allen taalliefhebber en docent in hart en nieren. Ze zijn als didacticus, docent, onderzoeker, lector of hoogleraar verbonden aan de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Aan dit handboek werkten meer dan dertig vakexperts mee. Door hun expertise samen te brengen biedt dit handboek een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op vreemdetalenonderwijs.

bestellen
Onderwijstypes
Functiegroepen
Onderwerpen