Dubbelslag

Taalstimulering in vaklessen

  • Kees Broekhof, Denise Bontje, Karin Vaessen, Tessa van Velzen
  • Sardes
  • ISBN: 9789055631261

Dubbelslag is een handreiking met adviezen om de taalontwikkeling van leerlingen in vaklessen te stimuleren.

Dubbelslag is in opdracht van de gemeent Den Haag in eerste instantie ontwikkeld voor activiteiten in het kader van het Leerkansenprofiel (LKP) in Den Haag. De tips zijn echter ook geschikt voor andere vormen van onderwijstijdverlenging, zoals de verlengde schooldag of in de zomerschool, en ook voor vaklessen in de reguliere onderwijstijd, zoals sport, techniek en muziek. Voor al deze soorten activiteiten gebruiken we in deze handreiking de term ‘vaklessen’.

De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

1. Theorie over effectieve taalstimulering
2. Handvatten voor de vakleerkracht
3. Handvatten voor de taalcoördinator