Bijdehante baby’s en pittige peuters

Herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

  • Lilian C. van der Poel-de Schipper
  • Maak Je Eigen Onderwijsboek
  • ISBN: 9789462546615
  • € 33.42

Drs. Lilian van der Poel-de Schipper introduceert in dit boek de XL-signaleringslijst voor het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s en peuters. Pedagogisch medewerkers en allen die zich vanuit professie of interesse bezighouden met jonge kinderen vinden in dit boek tientallen voorbeelden die zichtbaar maken hoe een ontwikkelingsvoorsprong eruit zou kunnen zien.

Met behulp van de XL-signaleringslijst bekijken we het kind in zijn geheel, en kijken we dus niet alleen naar cognitieve aspecten, zoals veel andere instrumenten doen. We richten ons op het hele wezen van het kind, op zijn denken en op wie hij is, en besteden daardoor aandacht aan de complete ontwikkeling van het kind.

Deel 1 van dit boek biedt een theoretisch kader. Deel 2 van dit boek gaat in op de praktijk van het signaleren en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarbij besteden we ook aandacht aan de rol van de ouders.

In de bijlagen vind je naast de XL-signaleringslijst ook andere handige documenten voor bijvoorbeeld het doen van observaties en het maken van plannen.