Beoordelen van leraren loont de moeite

  • René van Drunen, Elise Schouten
  • CPS
  • ISBN: 9789065086150
  • € 14.95

Steeds meer scholen hebben de ambitie om een goede werkgever te zijn en besteden daarom aandacht aan de professionele ontwikkeling van het personeel. Maar als het gaat om de beoordeling van leraren, leeft er in het onderwijs vaak nog enige terughoudendheid.

Het boek Beoordelen van leraren loont de moeite laat zien waarom het beoordelen van medewerkers onderdeel moet zijn van effectief personeelsbeleid. Beoordelen is van belang voor de professionele ontwikkeling van leraren, maar ook voor de ontwikkeling van de school.

Ook het Convenant LeerKracht is voor scholen aanleiding om serieus aandacht te besteden aan de beoordeling van leraren, omdat daarmee in de nabije toekomst meer functies beschikbaar komen in de hogere lerarenschalen. Hoe kunnen scholen hiermee op een verantwoorde manier omgaan? Dit boek biedt scholen hiervoor concrete handvatten.

Beoordelen van leraren loont de moeite beschrijft in kort bestek hoe scholen op eenvoudige wijze een beoordelingsbeleid kunnen vormgeven. Het geeft aan hoe scholen kwaliteitsverschillen tussen leraren zichtbaar en meetbaar kunnen maken en beschrijft op welke wijze zij de beoordeling een plaats kunnen geven in de gesprekscyclus. In de bijlagen zijn instrumenten opgenomen, die de school kan inzetten bij de uitvoering van het beoordelingsbeleid.

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor bestuurders, (midden)managers en personeelsfunctionarissen in het voortgezet onderwijs en de bve, maar is ook interessant voor bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs.