Begrijp jij het? praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen

  • Babs Kuiters, Simone Sarpathie
  • Consultaal
  • ISBN: 9789081542012
  • € 14

Basiskennis om kinderen met taalbegripsproblemen in de onderbouw van het basisonderwijs te kunnen signaleren en diagnosticeren.

Er worden basisvaardigheden beschreven met praktische voorbeelden, aandachtspunten en suggesties voor middelen en materialen. Om optimaal aansluitende begeleiding tot stand te brengen wordt het CONSULT-kader geïntroduceerd, een denkkader om de communicatieve ontwikkeling centraal te stellen bij het kijken naar kinderen in het belang van het signaleren en de begeleiding.

Er wordt aandacht besteed aan reflectie op het eigen taalaanbod en handelen. Door middel van praktische opdrachten en observatielijsten worden mogelijkheden gecreeerd om kennis en vaardigheden uit te breiden.