Burgerschapsonderwijs: heb jij eigenlijk wel een visie?

leestijd: 2 minuten
Burgerschapsonderwijs is een belangrijke en wettelijke taak van het onderwijs. Het doel is om jongeren voor te bereiden op hun rol in de democratische rechtsstaat en hen te helpen om hun eigen plek in de samenleving te vinden en vorm te geven. Maar hoe doe je dat? In dit artikel geven we je enkele tips en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Tip 1: Verken je eigen visie op burgerschap

Om goed burgerschapsonderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om eerst je eigen visie op burgerschap te verkennen. Wat versta jij onder burgerschap? Welke waarden, normen en principes vind jij belangrijk? Hoe zie jij jouw rol als leraar in relatie tot de samenleving? Door hierover na te denken en te reflecteren, kun je je bewust worden van je eigen uitgangspunten, drijfveren en doelen als leraar. Dit helpt je om je eigen professionele identiteit te ontwikkelen en te versterken.

Tip 2: Vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap

Om goed burgerschapsonderwijs te kunnen geven, is het ook belangrijk om je kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap te vergroten. Dit kun je doen door bijvoorbeeld:

  • Je te verdiepen in de wet- en regelgeving, de kerndoelen en de kwaliteitscriteria voor burgerschapsonderwijs.
  • Op de hoogte te blijven van actuele maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen die relevant zijn voor burgerschap.
  • Jezelf te scholen in didactische methoden en werkvormen die geschikt zijn voor burgerschapsonderwijs, zoals discussiëren, debatteren, dialogeren, socratisch gesprekken voeren, projectmatig werken, etc.
  • Te oefenen met het begeleiden van leerlingen bij het ontwikkelen van hun eigen mening, houding en gedrag ten aanzien van burgerschapsthema’s.
  • Je te informeren over goede voorbeelden en inspirerende praktijken van burgerschapsonderwijs in binnen- en buitenland.

Tip 3: Werk samen met collega’s en andere betrokkenen

Om goed burgerschapsonderwijs te kunnen geven, is het tenslotte ook belangrijk om samen te werken met collega’s en andere betrokkenen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld:

  • Je aan te sluiten bij een professionele leergemeenschap of een netwerk van leraren waar je ervaringen, ideeën, materialen en feedback kunt uitwisselen.
  • Je te laten coachen of begeleiden door een ervaren of gespecialiseerde collega of een externe expert op het gebied van burgerschapsonderwijs.
  • Je samen met collega’s te verdiepen in de visie, het beleid, het curriculum en de evaluatie van burgerschapsonderwijs op jouw school of opleiding.
  • Je samen met collega’s te richten op de integratie en afstemming van burgerschapsonderwijs met andere vakken of leergebieden.
  • Je samen met collega’s te verbinden met externe partners, zoals maatschappelijke organisaties, lokale overheden, bedrijven of instellingen die een rol kunnen spelen bij burgerschapsonderwijs.

Ben jij met jouw school al bezig om een duidelijke visie op burgerschapsonderwijs te ontwikkelen?


Kijk verder:

VOO Podcast

In deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs.

Scholen hebben de handen al vol aan het voldoen aan het normale lesprogramma. Maar onderdeel van de pedagogische opdracht is ook om grote termen als ‘burgerschap‘ en ‘verantwoordelijk deelnemer aan de samenleving‘ invulling te geven. Leerlingen betrekken bij het onderwijs en leren oog te hebben voor aspecten die de klas overstijgen vormen daarin het vertrekpunt. Dat kan gaan om de leerlingenraad, maar ook over omgangsregels of het organiseren van feesten en andere activiteiten.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Het gaat dan om een veilige en gezonde omgeving voor leerlingen en het personeel. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te kunnen leren, het verbetert de onderwijsprestaties, vermindert verzuim bij leerlingen en personeel. In een veilige school wordt agressie tegen gegaan, heeft iedereen het gevoel […]