Is de diversiteit van het onderwijsaanbod in het geding?

leestijd: 2 minuten
Het voortgezet onderwijs kampt al jaren met een tekort aan leraren. Vooral voor bepaalde vakken is de vraag naar gekwalificeerde docenten groter dan het aanbod. Bij deze zogenoemde tekortvakken dreigt zelfs een uitsterving van het vak omdat er geen leraren meer voor zijn. Kunnen we dit nog wel tegenhouden?

De zogenaamde tekortvakken zijn onder andere Frans, Duits, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, techniek en gezondheidszorg & welzijn. Het mogelijk verdwijnen van deze vakken heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod. Leerlingen krijgen minder of geen les in deze vakken, waardoor hun kennis en vaardigheden achterblijven. Scholen kunnen minder keuzevrijheid bieden aan leerlingen, waardoor hun talenten en interesses niet optimaal worden gestimuleerd. Ook kunnen scholen moeilijker voldoen aan de wettelijke eisen voor het curriculum en de examens.

Hoe kan dit probleem worden opgelost? Er zijn verschillende mogelijkheden om meer leraren op te leiden en te behouden voor de tekortvakken. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Zij-instroom in het beroep: mensen met een hbo- of wo-diploma en relevante werkervaring kunnen via een traject van werken en leren hun bevoegdheid halen voor een tekortvak. Zij krijgen een subsidie van de overheid om dit traject te bekostigen.
  • Versnelde opleidingen: mensen met een hbo- of wo-diploma in een verwant vakgebied kunnen via een verkorte opleiding hun bevoegdheid halen voor een tekortvak. Bijvoorbeeld een bioloog die natuurkunde gaat geven.
  • Scholing: bevoegde leraren kunnen zich via bijscholing of nascholing kwalificeren voor een tekortvak. Bijvoorbeeld een leraar Nederlands die Frans gaat geven.
  • Samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen: scholen en lerarenopleidingen kunnen samenwerken om meer studenten te werven en te begeleiden voor de tekortvakken. Bijvoorbeeld door stages, gastlessen, proefstuderen of meeloopdagen te organiseren.
  • Innovatieve organisatievormen: scholen kunnen het onderwijs anders organiseren om het tekort aan leraren op te vangen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van vakleerkrachten, ondersteunend personeel, digitale middelen of samenwerkend leren.

Deze mogelijkheden vragen om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen: de overheid, de schoolbesturen, de scholen, de lerarenopleidingen, de leraren en de leerlingen, maar ook om je persoonlijke betrokkenheid. Heb je interesse in een van de tekortvakken? Wil je je laten omscholen of bijscholen? Neem dan een kijkje in ons aanbod.


Kijk verder:

In deze training ontdek je alles over zwaartekracht én leer je welke proefjes je in de klas kunt doen.