Week van de Lentekriebels

leestijd: 1 minuut

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2023 is “Wat vind ik fijn?” en heeft betrekking op positieve seksuele vorming. Tijdens deze week komen onderwerpen zoals het leren over je lichaam, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld aan bod.

Wat vind ik fijn?

Het is belangrijk om van jongs af aan stil te staan bij de vraag: wat vind ik fijn? Door kinderen op een positieve manier te leren over hun lichaam, relaties en seksualiteit, kunnen zij stapsgewijs ontdekken wat zij willen en positieve ervaringen opdoen met betrekking tot relaties en seksualiteit. Dit helpt hen niet alleen om beter te begrijpen wat zijzelf fijn vinden en wat niet, maar ook om te leren hoe ze dit kunnen communiceren.

Lees verder over het thema ‘Wat vind ik fijn?’

Hoe geef je goede seksuele voorlichting?

Sommige leraren voelen zich misschien ongemakkelijk bij seksuele voorlichting, terwijl anderen onvoldoende kennis of vaardigheden hebben om deze onderwerpen op de juiste manier te bespreken. Door jezelf bij te scholen en bijvoorbeeld trainingen te volgen, vergroot je niet alleen je eigen kennis en vaardigheden, maar kun je ook beter inspelen op de vragen en behoeften van je leerlingen.

Bovendien kan het bieden van seksuele voorlichting leiden tot lastige situaties, zoals het bespreken van gevoelige onderwerpen en het omgaan met persoonlijke ervaringen van leerlingen. Door jezelf te professionaliseren op dit gebied, ben je beter in staat om deze situaties op een passende en professionele manier aan te pakken. Bekijk bijvoorbeeld eens onderstaande boeken en trainingen:

Kleine mensen, grote gevoelens

De seksuele opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar. Wat betekenen seksuele gevoelens bij kinderen? Wat is normaal? Wanneer moet ik me zorgen maken?

Seksualiteit & #METOO in de klas: Stel een leerlijn seksualiteit op voor jouw school

Onderwerpen zoals porno, #metoo en andere thema’s binnen seksualiteit spelen veel onder leerlingen. Niet iedere school heeft de kennis en kunde in handen om deze onderwerpen ook voldoende bespreekbaar te maken in de klas. In deze bijeenkomst willen we met verschillende docenten aan de slag gaan om deze thema’s op school meer bespreekbaar te kunnen maken en ook een start te maken met een leerlijn seksualiteit.

Seksuele vorming en diversiteit

‘Seksuele vorming en diversiteit’ is het eerste boek dat een basis biedt voor effectieve seksuele en relationele vorming met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Ook wordt er informatie gegeven over de seksuele ontwikkeling van kinderen.

Girls’ Talk

Sommige meiden lopen meer risico op het meemaken van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en onbedoelde zwangerschap. Werk je met meiden en wil je hen helpen seksueel wijzer en weerbaar te worden? Meld je dan aan voor de training Girls’ Talk.

Seksuele ontwikkeling

Seksueel gedrag van jonge kinderen hoort ‘erbij’ en is onderdeel van de seksuele ontwikkeling. Tijdens die ontwikkeling leren kinderen omgaan met lichamelijkheid, intimiteit, seksualiteit. De begeleiding ervan is heel belangrijk. Maar hoe doe je dit?

Lees verder