Een gelijkwaardige toekomst begint bij maatwerk in het onderwijs

leestijd: 2 minuten

‘We halen het beste in elke leerling naar boven.’ Eén van de belangrijkste doelen voor het onderwijs uit het Coalitieakkoord 2021 – 2025. De kansenongelijkheid in het onderwijs moet worden aangepakt en verminderd, onder andere door middel van inclusiever onderwijs en de bevordering van differentiatie. Oftewel: maatwerk dient een belangrijke rol te gaan spelen in het onderwijs. Hierbij kan Flipping the Classroom (FTC) een belangrijke rol spelen.

Flipping the Classroom: wat is het?

Deze onderwijsvorm draait de traditionele lesopzet om: leerlingen bestuderen de theorie thuis aan de hand van video’s, teksten of ander lesmateriaal, en gaan tijdens de les actief aan de slag met opdrachten en discussies. De leraar fungeert hierbij als begeleider en kan leerlingen helpen bij het toepassen van de theorie in de praktijk. Zo krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en worden ze actief betrokken bij de stof. Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of onderdelen kunnen bijvoorbeeld extra uitleg krijgen door middel van video’s of andere digitale hulpmiddelen, terwijl andere leerlingen al verder kunnen met de volgende lesstof. FTC biedt zo kansen voor alle leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Zelf Flipping the Classroom inzetten: waar te beginnen?

Wil jij graag aan de slag met FTC? Hieronder hebben we drie waardevolle tips voor jou:

  1. Maak goede instructievideo’s: Video’s zijn een essentieel onderdeel van FTC en helpen jouw leerlingen om de theorie beter te begrijpen. Zorg daarom voor kwalitatieve video’s die duidelijk en helder zijn. Overweeg ook om visuele ondersteuning toe te voegen, zoals afbeeldingen of animaties, om de aandacht van de leerlingen vast te houden.
  2. Maak jouw lessen interactief: FTC biedt de mogelijkheid om jouw leerlingen actief te betrekken bij de les. Zorg er daarom voor dat jouw lessen interactief zijn, vol samenwerking, discussie en begeleiding. Door vragen te stellen en groepsopdrachten te organiseren houd je de interactie in de klas levendig en betrokkenheid van de leerlingen hoog.
  3. Wees flexibel en pas aan waar nodig: FTC geeft leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen tempo te leren. Als leraar is het belangrijk om flexibel te zijn en je lesplannen aan te passen waar nodig. Hou de voortgang van jouw leerlingen in de gaten en bied extra hulp aan waar nodig. Houd rekening met de verschillende leerstijlen van jouw leerlingen en pas je aanpak aan om bij hun individuele behoeften aan te sluiten. Sta open voor feedback van jouw leerlingen en pas jouw aanpak aan waar nodig.

Direct aan de slag? Neem eens een kijkje in ons aanbod.


Het verhaal van het kind is een toegankelijk geschreven basisboek ontwikkelingspsychologie.  Het gaat in op het hoe en waarom van de ontwikkeling bij kinderen, over de invloed […]

Een gelijkwaardige toekomst begint bij maatwerk in het onderwijs

‘We halen het beste in elke leerling naar boven.’ Eén van de belangrijkste doelen voor het onderwijs uit het Coalitieakkoord 2021 – 2025. De kansenongelijkheid in het onderwijs moet worden aangepakt en verminderd, onder andere door middel van inclusiever onderwijs en de bevordering van differentiatie. Oftewel: maatwerk dient een belangrijke rol te gaan spelen in het onderwijs. Hierbij kan Flipping the Classroom (FTC) een belangrijke rol kan spelen.