Versterk jouw schoolleiderschap in de eerste 100 (of 1000) dagen op school

Of je nu je eerste 100 of 1000 dagen als schoolleider meemaakt, het is goed om af en toe uit te zoomen en met wat meer afstand te kijken naar jouw school en jezelf in jouw rol als schoolleider. Waar staat het team? Wat zijn de uitdagingen? Hoe klinkt de geschiedenis van de organisatie door in wat je nu aantreft? En wat kan jouw invloed zijn als schoolleider?

100 dagen document helpt uitzoomen

Om je hierin te ondersteunen hebben Femmy Wolthuis en Sander Galjaard het zogenaamde ‘100 dagen document: Versterk jouw schoolleiderschap in de eerste 100 dagen op school’ gemaakt. Dit document helpt je om van je frisse blik gebruik te maken door bewuster te kijken tijdens de eerste honderd dagen in jouw nieuwe rol als schoolleider. Waardoor je nog meer inzicht krijgt in de boven-en onderstroom van jouw organisatie.  Je vergroot je systeem- en zelfbewustzijn en daarmee jouw impact als schoolleider. Zo kun je je leiderschap helderder vormgeven en beter vaststellen wat je samen met je team, leerlingen en ouders wilt gaan doen.

Download hier het 100-dagen document.

Verspreiden – help je mee?
We horen van de gebruikers, dat het hen veel oplevert om stil te staan bij het ‘zijn’ als leider en het kijken in de onderstroom. Daarom is het de intentie van de makers dat dit document zoveel mogelijk schoolleiders en bestuurders in het onderwijs bereikt. Dat komt het welzijn van medewerkers en kinderen ten goede en daarmee de kwaliteit van het onderwijs dat de kinderen en jongeren krijgen.

Daarom: verspreid het document gul! Onder je collega-schoolleiders of -bestuurders binnen en buiten de stichting. Met collega’s uit opleidingen voor schoolleiderschap. Verwijs daarbij svp naar bovenstaande link. Daar is de link naar het document te vinden en informatie over een vervolg na het lezen ervan. Gebruik de gedownloade versie dus voor eigen gebruik.

Femmy Wolthuis begeleidt mensen in hun rol als schoolleider of bestuurder, die leidinggeven in een context van verandering en toenemende complexiteit. 

Sander Galjaard is procesbegeleider en helpt professionals in hun kracht te zetten, waarbij hij werkt met onderstroom en bovenstroom.

Femmy en Sander werken allebei in Mundo. In Mundo richt zich op het versterken van leiderschap in het onderwijs.