Week van het geld

Het is vanaf 28 maart de Week van het Geld. Wat het thema dit jaar inhoudt en welke opleidingen en boeken je hierover op oo.nl kunt vinden, lees je in dit artikel. Op oo.nl focussen we ons vooral op de ontwikkeling van onderwijsmedewerkers. Daarom vind je hier een overzicht van cursussen en boeken om leerlingen financiële vaardigheden te leren én hoe jij jezelf als onderwijsmedewerker kunt bijscholen op het gebied van financiën.

Van doekoe tot digi

Er zijn allerlei processen in onze samenleving die steeds digitaler worden. Webshops die dag en nacht open zijn, zakgeld van kinderen wordt digitaal overgeschreven, jongeren betalen met hun mobiel en ook digitale geldfraude ligt meer op de loer dan ooit. Om aandacht te besteden aan het digitale bankieren en digitale financieren is het thema dit jaar daarom: Van doekoe tot digi!

Leerlingen financiële vaardigheden bijleren:

Online cursus: omgaan met geld: financiële vaardigheden in het voortgezet onderwijs

In deze online cursus van 3 uur leer je hoe je financiële vaardigheden op een effectieve manier kunt behandelen in de les én dit gevoelige onderwerp bespreekbaar maken. Je leert hoe je de Nibud-leerdoelen op het gebied van financiële educatie kunt verwerken in je lessen en je gaat met concrete handvatten en materialen aan de slag.
Bekijk online cursus

Digitaal lesmateriaal

Meer materiaal nodig voor in de klas? Ook op Weekvanhetgeld.nl vind je allerlei lesmateriaal waarmee je de hele week uit de voeten kunt in de klas. Zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs!
Ga naar Weekvanhetgeld.nl

Jezelf scholen op financiële kennis:

Kan het financiële management op jouw school wel wat hulp gebruiken?

Wil jij jezelf als non-financial bijscholen op het gebied van financiën voor scholen? Deze zeer goed gewaardeerde cursus biedt je in korte tijd de basiskennis en goede handvatten om inzicht en grip te krijgen op alle financiële zaken waarvoor je als financieel manager binnen de school, afdeling of het team verantwoordelijk voor bent.
Bekijk cursus

Masterclass Geld: subsidies en fondsen aanvragen, en begroten voor cultuur

Deze masterclass is bedoeld voor interne cultuurcoördinatoren. Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de verschillende regelingen en beleidsafspraken die te maken hebben met fondsen, subsidies, cultuurkaarten, vouchers, CmK-gelden, sponsoring, vergoedingen, crowdfunding en beurzen. Je leert hier welke financiële mogelijkheden er zijn voor cultuureducatie op school en hoe je daar aanspraak op maakt. Deze masterclass van 1,5 uur is op aanvraag.
Bekijk masterclass

Cursus: Volg het onderwijsgeld

Ben jij MR-lid en benieuwd waar jouw school geld vandaan haalt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan de school het geld uitgeeft (en moet uitgeven)? Wil je weten welke rechten de MR rondom financiering heeft? Volg dan deze cursus van in totaal 2,5 uur. Zowel fysiek als online te volgen.
Bekijk cursus

Studiedag: Belastingen voor het onderwijs

Ben jij een onderwijsondersteunende professional? Of wil je naast je werk als leraar ook onderwijsondersteunende taken aannemen, zoals je bezig houden met de belastingverplichtingen op jouw school? Op deze studiedag, gegeven voor het FIAC (dé opleider voor onderwijsondersteunende professionals), leer je over de formele aspecten van het onderwijs en de fiscus, loonheffingen, werkkostenregeling, omzetbelasting en het belastingplan.
Bekijk studiedag

Training: Begroten met beleid, de basis

Ook deze eendaagse training is vooral belangrijk voor onderwijsondersteunende professionals die zich bezighouden met de financiën van de school. In deze training gaat het om het maken van een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op je schoolplan. Je leert zorgvuldig te begroten/te budgetteren en financieel overzicht te krijgen en te behouden. Je wordt een goede gesprekspartner voor je leidinggevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast met financiën) of medezeggenschapsraad.
Bekijk training

Boek: Een eerlijke kans – basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede

Wat heeft een (kans)arme leerling nu echt nodig op school? Veel leerkrachten denken vaak aan basisbehoeften, maar (kans)arme kinderen kijken vaak terug op een basisschooltijd waar onder andere verstoorde identiteitsontwikkeling, stress en cognitieve dysfuncties kenmerkend waren. Via getuigenissen en bevragingen toont dit boek het verschil in thema’s tussen beide belevingswerelden. Het diept uit welke thema’s ertoe zouden moeten doen voor de betrokkenen en geeft een leidraad om aan de slag te gaan.
Bekijk boek