LOB doe je met zijn allen

leestijd: 2 minuten

In 2017 presenteerde de minister van Onderwijs de Kwaliteitsagenda LOB voor het vo. Het doel? Scholen helpen om loopbaanbegeleiding aan leerlingen stevig op de kaart te zetten. Van decaan tot mentor en vakdocent, iedereen doet mee.

van Limpt @ Wereldwijs
Wereldwijs | Foto Tom van Limpt

LOB, wat houdt dat precies in?

Sinds 1999 staat er in de wet dat je als school iets moet doen met het onderwerp loopbaan oriëntatie en -begeleiding. De wet is er dus al even, maar aan welke eisen moet de invulling van de school, decaan, mentor of docent precies voldoen? Daarover bestaan geen vaste richtlijnen. Een school mag zelf bepalen of LOB als vak wordt gegeven, in alle vaklessen aan bod komt of verwerkt is in het gehele onderwijs. Wel moet elke school een LOB-programma vastleggen in het schoolplan. De onderwijsinspectie kijkt of dit programma wordt uitgevoerd.

Ambitie / kwaliteitsagenda LOB

In 2017 presenteerde het ministerie van Onderwijs de Kwaliteitsagenda LOB VO voor de jaren 2018-2022. Vanwege corona is het programma onlangs verlengd tot ten minste 2023. De agenda beschrijft de ingrediënten voor een stevig LOB: beleid, activiteiten, begeleiding en kwaliteitsbewaking. Het ministerie wil dat scholen visie en beleid ontwikkelen en concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking organiseren. De agenda moet scholen hierbij ondersteunen. Moet je nog beginnen? Dan kan je de Kwaliteitsagenda gebruiken als startinstrument. Maar ook in andere fases kun je het inzetten door je stappen bijvoorbeeld te monitoren met de speciaal ontworpen LOB-monitor.

Wat is jouw rol bij LOB?

LOB is lang niet alleen een onderwerp waar een decaan of LOB-coördinator zich mee bezighoudt. Ook als mentor, vakdocent of medewerker speel je een rol. Hoe groot die rol is, hangt helemaal af van hoe het schoolbestuur de taken heeft verdeeld. Op de ene school verzorgt de mentor de begeleiding van bijvoorbeeld stageactiviteiten of meestudeerdagen terwijl op de andere school daar een decaan of coördinator voor is. Als vakdocent heb je in veel gevallen sowieso te maken met de examenbeschrijving “F Oriëntatie op studie en beroep.” Welke invulling je daaraan kunt geven? Dat is helemaal aan jou. Je kunt bijvoorbeeld studenten uitnodigen om iets te vertellen over de studie of op bezoek gaan bij een bedrijf of iemand uit het veld.

Word deskundig

Of je nu mentor, vakdocent of medewerker bent, iedereen kan zich scholen in LOB. Er zijn heel wat LOB-taken te verdelen op school, dus het loont de moeite eens te kijken hoe jij je leerlingen kunt helpen om te leren reflecteren op hun eigen kennis en kunde en sturing te geven aan hun (studie)loopbaan. Met je scholingsbudget kun je veel scholingen volgen, van organisatie tot begeleiding. Is je budget al op? Er is ook een gratis online opleiding te volgen. Natuurlijk kan een school ook een adviseur in huis halen om mentoren en docenten te trainen bij LOB-taken zoals loopbaangesprekken. Bij het Expertisepunt LOB kun je terecht voor een 10-stappenplan om een trainer te vinden die bij jouw school past.

Alvast aan de slag

Wil je in je eigen (mentor)les alvast aan de slag? Neem dan eens een kijkje in de opdrachtenbank van ExpertisepuntLOB. Je vindt daar losse opdrachten en langere activiteiten om LOB in jouw les te behandelen. Overigens kun je daar ook een overzicht vinden van methodes waarmee je aan de slag kunt.